U MỠ

U MỠ DƯỚI DA U mỡ dưới da là tổn thương tân sinh hay gặp. U được cấu trúc bởi tế bào mỡ bọc bởi vỏ xơ sợi. U mỡ dưới da có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể và thường phát triển ở mô dưới da. Một số […]

error: Content is protected !!